ព្រឹត្តិការណ៍ អបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិន VERSION: 2.0.2

2024-01-22 11:59

🏮Celebration Lunar New Year! The Year Of Dragon!🏮

🧧បុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិន គឺជាការចាប់ផ្តើមនៃឆ្នាំថ្មី ដោយផ្អែកលើប្រតិទិនតាមច័ន្ទគតិ។

🧧ប្រតិទិនតាមច័ន្ទគតិដើរតាមដំណាក់កាលតាមច័ន្ទគតិ ខណៈដែលប្រតិទិនច័ន្ទគតិដើរតាមទាំងដំណាក់កាល តាមច័ន្ទគតិ និង ពេលវេលានៃឆ្នាំសុរិយគតិ

🧧ព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានប្រារព្ធឡើងដោយវប្បធម៌ជាច្រើននៅក្នុងវិធីផ្សេងគ្នានៅកាលបរិច្ឆេទចម្រុះ ។

 

អំពីព្រឹត្តិការណ៍ អបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិន៖

កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ថ្ងៃទី ១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2024


រយៈពេលផុតកំណត់ព្រឹត្តិការណ៍៖ ថ្ងៃទី ១ ខែមីនា ឆ្នាំ 2024

 

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗសម្រាប់​រដូវកាល ចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិន៖

ចុចនៅលើព្រឹត្តិការណ៏ ខាងក្រោមសម្រាប់ព័ត៌មានលំអិត៖

ព្រឹត្តិការណ៍ ថ្វាយដង្វាយចូលឆ្នាំថ្មី ជូន មាតាសមុទ្រ ម៉ាជូ "MaZu" (សូមចុចត្រង់នេះសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត!)

ព្រឹត្តិការណ៍ មុខងារថ្មី "Lunar New Year Pass" (សូមចុចត្រង់នេះសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត!)

ព្រឹត្តិការណ៍ ដើមផ្កាអង្គារសិល្ប៍ សំណាងល្អ ចូលឆ្នាំថ្មី (សូមចុចត្រង់នេះសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត!)

ការផ្លាស់ប្ដូរ អនុភាព ឈុតសម្លៀកបំពាក់ Sky Shine Marshal ថ្មីមានដូចខាងក្រោម៖

ការផ្លាស់ប្ដូរ ការកំណត់ទំនិញ គម្ពីបក្ស កម្រិត 4 របស់ Killer Hall

  • នៅក្នុងហាងទំនិញនេះ អ្នកកម្សាន្តដែលប្ដូរនៅ គម្ពីបក្ស មិនអាចធ្វើការ Trade បានទេបន្ទាប់ពីការ Update នេះរួច៖

ការផ្លាស់ប្ដូរ រូបរាងសម្ភារៈ Accessory ខ្លះៗ ដើម្បីកុំអោយមានការ ច្រលំជាមួយនឹង Accessory Fierce មានដូចខាងក្រោម៖

  • រូបរាងថ្មីសម្រាប់ Accessory Nine Sky Phoenix (Jade All 70)

  • រូបរាងថ្មីសម្រាប់ Accessory Nine Sky Phoenix (Jade All 80)

 

●●●ចំណាំ៖

  • ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអំពីកំណែ Version: 2.0.2 ថ្មីនេះ នឹងមាននៅគ្រប់ Server ទាំងអស់។
  • Justice xWar2 សូមរក្សាសិទ្ធកែប្រែរាល់កំណែឬការផ្លាស់ប្ដូរខាងលើក្នុងករណីចាំបាច់ដោយមិនបានជម្រាបជូនអ្នកកម្សាន្តជាមុន ក្នុងករណីពិសេសណាមួយ។

🏮Justice xWar2 Official🏮