ព្រឹត្តិការណ៍ ដើមផ្កាអង្គារសិល្ប៍ សំណាងល្អ ចូលឆ្នាំថ្មី

2024-01-31 09:18

ព្រឹត្តិការណ៍ ដើមផ្កាអង្គារសិល្ប៍ សំណាងល្អ ចូលឆ្នាំថ្មី

ដើមផ្កាអង្គារសិល្ប៍ គឺជា​ រុក្ខជាតិម្យ៉ាង និង មានរឿងនិទានប្រជាប្រិយជុំវិញរុក្ខជាតិនេះ អំពីក្មេងស្រីម្នាក់ដែលបានស្លាប់នៅពេលការពារភូមិរបស់នាង ហើយត្រូវបានព្រះ ជួយអោយរស់ឡើងវិញ រៀងរាល់អំឡុងពេល បុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិន
ដោយស្លៀករ៉ូបពណ៌លឿងដែលព្រះបានផ្តល់ឱ្យនាងមុនពេលចេញទៅប្រយុទ្ធ។ នាងនឹងទៅលេងគ្រួសារ និង ភូមិ របស់នាងរយៈពេលប្រាំបួនថ្ងៃរហូតដល់ពិធីបុណ្យចប់សព្វគ្រប់។

ជាទម្លាប់នៃបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិន មនុស្សម្នារ តែងតែរៀបចំ ដើមផ្កាអង្គារសិល្ប៍ សម្រាប់តុបតែអបអរ ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិន

●●●រយៈពេល ព្រឹត្តិការណ៍៖ចាប់ផ្ដើមពី ថ្ងៃទី 1 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2024 រហូតដល់ ថ្ងៃទី 1 ខែមិនា ឆ្នាំ 2024 វេលាម៉ោង 12 យប់។

●●●ដំណើរនៃព្រឹត្តិការណ៍ តុបតែង ដើមផ្កាអង្គារសិល្ប៍៖

  • អ្នកកម្សាន្តអាចធ្វើការស្វែងរក NPC: Lunar Emissary
  • ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមទីក្រុង BianJing 169 / 179   -   ChengDu 220/ 222   -   QuanZhou 175 / 186

  • ការរៀបតុបតែង ដើមផ្កាអង្គារសិល្ប៍ តម្រូវ អោយអ្នកកម្សាន្តប្រើប្រាស់ Holy Ice ដើម្បី ប្ដូរជាសម្ភារៈតុបតែង ពី NPC: Lunar Emissary

[Ochna Integerrima Ornament]

●●●ការតុបតែងដើមផ្កាអង្គារសិល្ប៍ ៖ អ្នកកម្សាន្តអាចធ្វើការតុបតែង​ ដើមផ្កាអង្គារសិល្ប៍ បានដោយ​ប្រើ Ochna Integerrima Ornament ចំនួនមួយក្នុងការតុបតែងម្ដងៗ៖

[ រង្វាន់ដែលទទួលបានពីការ តុបតែង ដើមផ្កាអង្គារសិល្ប៍ ម្ដងៗ ]

[រង្វាន់ដែលទទួលបានភ្លាមៗ]

[រង្វាន់ដែលទទួលបាន Random]

●●●ការផ្គុំពាក្យសំណាង Lunar New Year Gong Xi Fa Cai! ៖

ក្រោយពេលអ្នកកម្សាន្តធ្វើការ​តុបតែង ដើមផ្កាអង្គារសិល្ប៍ ម្ដងៗអ្នកកម្សាន្តនឹងទទួលបាន នូវពាក្យសំណាងមួយសន្លឹក ដែលពាក្យនោះអាចអោយតួអង្គអ្នកកម្សាន្តយកមកប្ដូរជាមួយនឹង រង្វាន់សំណាងជាច្រើនមានដូចខាងក្រោម៖

[រង្វាន់ដែលទទួលបានពីការ ប្ដូរពាក្យសំណាង]


 


 

 

●●●សម្រាប់ Holy Ice ៖ អ្នកកម្សាន្តអាចធ្វើការស្វែងរកទិញ Big Holy Ice Pack បាននៅក្នុង Jx2War Mall ដែលមានតម្លៃ 119 Jpoints

●●●ការប្ដូរ Happy New Year 2024! ៖ 

ក្រោយពេលអ្នកកម្សាន្តធ្វើការតុបតែង ដើមផ្កាអង្គារសិល្ប៍ អ្នកកម្សាន្តនឹងទទួលបាននូវ  ហើយអ្នកកម្សាន្តក៏អាចធ្វើការយក  មកប្ដូរជាមួយNPC: Lunar Emissary បាន៖

   

【ហាងទំនិញ Ochna Integerrima's Store】

●●●ចំណាំ៖

  • ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអំពីកំណែ Version: 2.0.2 ថ្មីនេះ នឹងមាននៅគ្រប់ Server ទាំងអស់។
  • Justice xWar2 សូមរក្សាសិទ្ធកែប្រែរាល់កំណែឬការផ្លាស់ប្ដូរខាងលើក្នុងករណីចាំបាច់ដោយមិនបានជម្រាបជូនអ្នកកម្សាន្តជាមុន ក្នុងករណីពិសេសណាមួយ។

 

Justice xWar2 Official