ព្រឹត្តិការណ៍ ថ្វាយដង្វាយចូលឆ្នាំថ្មី ជូន មាតាសមុទ្រ ម៉ាជូ "MaZu"

2024-01-31 09:08

ព្រឹត្តិការណ៍ ថ្វាយដង្វាយចូលឆ្នាំថ្មី ជូន មាតាសមុទ្រ ម៉ាជូ "MaZu"

Mazu ឬ Matsu គឺជា​ទេពធីតា​សមុទ្រ​របស់​ចិន​ ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​ស្គាល់​ផងដែរ​ដោយ​ឈ្មោះ​និង​ងារ​ជា​ច្រើន​ទៀត​។

ជាទម្លាប់នៃបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិន អ្នកភូមិនៅ ក្វាងចូវ "QuanZhou" តែងតែរៀបចំដង្វាយសម្រាប់សែនព្រេនជូន មាតាសមុទ្រ ម៉ាជូ ដើម្បីសុំសេចក្ដីសុខ

 

●●●រយៈពេល ព្រឹត្តិការណ៍៖ចាប់ផ្ដើមពី ថ្ងៃទី 1 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2024 រហូតដល់ ថ្ងៃទី 1 ខែមិនា ឆ្នាំ 2024 វេលាម៉ោង 12 យប់។

●●●ដំណើរនៃព្រឹត្តិការណ៍ ថ្វាយដង្វាយ ៖

  • អ្នកកម្សាន្តអាចធ្វើការស្វែងរកNPC: New Year Emissary ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅទីក្រុង QuanZhou 172 / 201

  • ការរៀបចំដង្វាយតម្រូវ អោយអ្នកកម្សាន្តប្រើប្រាស់ Holy Ice ដើម្បី ប្ដូរជាសម្ភារៈ ដង្វាយ ពី NPC: New Year Emissary

[ដែលដង្វាយនោះបែងចែកជា ៤ ប្រភេទ]

●●●ការថ្វាយដង្វាយ ៖ អ្នកកម្សាន្តអាចធ្វើការថ្វាយដង្វាយ បានតាមរបៀបខាងក្រោម៖

 

●●●សម្រាប់ Red Radish ៖ អ្នកកម្សាន្តអាចធ្វើការស្វែងរកទិញ Red Radish បាននៅក្នុង Jx2War Mall ដែលមានតម្លៃ 5 Jpoints

●●●NEWS ៖ 

【ហាងទំនិញ MaZu Pray's Store】

●●●ចំណាំ៖

  • ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអំពីកំណែ Version: 2.0.2 ថ្មីនេះ នឹងមាននៅគ្រប់ Server ទាំងអស់។
  • Justice xWar2 សូមរក្សាសិទ្ធកែប្រែរាល់កំណែឬការផ្លាស់ប្ដូរខាងលើក្នុងករណីចាំបាច់ដោយមិនបានជម្រាបជូនអ្នកកម្សាន្តជាមុន ក្នុងករណីពិសេសណាមួយ។

 

Justice xWar2 Official