ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព Version 1.0.7 "Pchum Ben Festival"

2023-10-07 07:52

ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព Version 1.0.7 "Pchum Ben Festival"

ដើម្បីឱ្យអ្នកកម្សាន្តទទួលបានបទពិសោធន៍ការលេងកម្សាន្ត សេវាកម្សាន្ត Justice xWar2 អោយកាន់តែប្រសើរឡើង
Justice xWar2 បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ទៅកាន់ Version 1.0.7 Pchum Ben Festival ថ្មី!

កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថ្ងៃទី 7 ខែតុលា ឆ្នាំ 2023 វេលាម៉ោង 17:00 ល្ងាច។

សូមរៀបចំ តួអង្គ ចាកចេញពី ហ្គេមជាមុនផងដែរ ដើម្បីជៀសវាងការបាត់បង់ផ្សេងៗ។

Pchum Ben Pass | កាត Pass ថ្មី! - (ចុចមើលព័ត៌មានបន្ថែម!) 

កាដូអបអរពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ "Pchum Ben Day GIFT CODE" - (ចុចមើលព័ត៌មានបន្ថែម!)

 ការដាក់ អោយដំណើរការ Newbie Gift Code បន្ថែមរយះពេល 7 ថ្ងៃ  - (ចុចមើលព័ត៌មានបន្ថែម!)

●  ការផ្លាស់ប្ដូរ សម្ភារៈ Sunny អោយប្រើប្រាស់បានជារៀងរហូត - (ចុចមើលព័ត៌មានបន្ថែម!)

 

ចំណាំ៖

  • ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអំពីកំណែ Version: 1.0.7 ថ្មីនេះ នឹងមាននៅគ្រប់ Server ទាំងអស់។
  • Justice xWar2 សូមរក្សាសិទ្ធកែប្រែរាល់កំណែឬការផ្លាស់ប្ដូរខាងលើក្នុងករណីចាំបាច់ដោយមិនបានជម្រាបជូនអ្នកកម្សាន្តជាមុន ក្នុងករណីពិសេសណាមួយ។

 

Justice xWar2 Official