ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព Version 1.0.8 "Autumn Fall"

2023-10-17 15:19

ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព Version 1.0.8 "Autumn Fall" Festival"

ដើម្បីឱ្យអ្នកកម្សាន្តទទួលបានបទពិសោធន៍ការលេងកម្សាន្ត សេវាកម្សាន្ត Justice xWar2 អោយកាន់តែប្រសើរឡើង
Justice xWar2 បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ទៅកាន់ Version 1.0.8 Autumn Fall ថ្មី!

កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថ្ងៃទី 17 ខែតុលា ឆ្នាំ 2023 វេលាម៉ោង 23:59 យប់។

សូមរៀបចំ តួអង្គ ចាកចេញពី ហ្គេមជាមុនផងដែរ ដើម្បីជៀសវាងការបាត់បង់ផ្សេងៗ។

ព្រឹត្តិការណ៍ Golden VIP 6 Gift Box | កាត VIP 6 ថ្មី  - (ចុចមើលព័ត៌មានបន្ថែម!)

ព្រឹត្តិការណ៍ ប្រហារ BOSS - Deadly Autumn Queen  - (ចុចមើលព័ត៌មានបន្ថែម!)

ការផ្លាស់ប្ដូរ តម្លៃទំនិញ​ ក្នុងហាងទំនិញ Guild War QuanZhou មានដូចខាងក្រោម៖

 

ការបន្ថែមសម្ភារៈទៅក្នុង ហាងទំនិញ Overlord Token Store មានដូចខាងក្រោម៖

 

 

 

ចំណាំ៖

  • ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអំពីកំណែ Version: 1.0.7 ថ្មីនេះ នឹងមាននៅគ្រប់ Server ទាំងអស់។
  • Justice xWar2 សូមរក្សាសិទ្ធកែប្រែរាល់កំណែឬការផ្លាស់ប្ដូរខាងលើក្នុងករណីចាំបាច់ដោយមិនបានជម្រាបជូនអ្នកកម្សាន្តជាមុន ក្នុងករណីពិសេសណាមួយ។

 

Justice xWar2 Official