អាថ៌កំបាំង គម្ពី ឈិនអ៊ូ

2022-05-23 06:26

ចាប់តាំងពី អាថ៌កំបាំង គម្ពី ឈិនអ៊ូ "ZhenWu Tattoo Secret" ពិតត្រូវបានបង្ហាញ វាបានធ្វើឱ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង និងការពិភាក្សាដ៏ក្តៅគគុករបស់អ្នកចម្បាំងក្នុងពិភពគុន។

ដើម្បីឱ្យវីរបុរសបង្កើនកម្លាំងធាតុ និង សាកល្បងមុខងារថ្មីៗឱ្យបានឆាប់ Justice xWar2 Official 2022 ធ្វើការចេញនូវ មុខងារថ្មីពាក់ព័ន្ធនៃ គម្ពី ឈិនអ៊ូ នៃសៀវភៅក្បាច់គុន។


សូមមើលព័ត៌មានលម្អិតខាងក្រោម:


【អាថ៌កំបាំង គម្ពី ឈិនអ៊ូ មុខងារថ្មី | ZhenWu Tattoo - The New Function】

ក្រុម អ្នកចម្បាំងក្នុងពិភពគុន អាចធ្វើការបំបែកសៀវភៅក្បាច់គុនបក្ស ហើយនិងទទួលបានចំនួនជាក់លាក់នៃ True Volume Essence អាចទទួលបានបន្ទាប់ពីបំបែកសៀវភៅបក្សនៅ តួអង្គ Zhuo Tian Xing NPCs (ផែនទី XiangYang 178/189)
【ការសំយោគក្បាច់គុនពិត របស់គម្ពី ឈិន អ៊ូ | True Martial Arts Cheats Synthesis】

 • True Volume Essence ដែលទទួលបានមកពីការ បំបែកសៀវភៅក្បាច់គុនបក្ស អាចយកមកធ្វើការផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ Wordless Bible និង Zhenwu Notes
 • ដោយប្រើ Wordless Bible អ្នកអាចបង្កើត ZhenWu Tattoo យ៉ាងពេញលេញ ហើយបញ្ចូលវាទៅក្នុង "គម្ពីបក្ស អាថ៌កំបាំងក្បាច់គុនពិត" របស់តួអង្គ។
 • Wordless Bible (ប្រើសម្រាប់ Active ZhenWu Tattoo)
 • Zhenwu Notes (ប្រើសម្រាប់ ខាបយកនៅ ZhenWu Tattooដែលរៀនរួច យកទៅដាក់ក្នុងគម្ពីថ្មី)


===>>>ចំណាំ:

 • Wordless Bible (ប្រើសម្រាប់ Active ZhenWu Tattoo)
 • Zhenwu Notes (ប្រើសម្រាប់ ខាបយកនៅ ZhenWu Tattooដែលរៀនរួច យកទៅដាក់ក្នុងគម្ពីថ្មី)


【សំយោគក្បាច់គុនពិត របស់គម្ពី ឈិន អ៊ូ | True Martial Arts Book Attributes】

 • គម្ពីក្បាច់គុន ZhenWu Tattoo មានពីរផ្នែក៖ គម្ពីTrue Scrolls និង True Martial Treasure Codex
 • គម្ពីក្បាច់គុន ZhenWu Tattoo ដែលបានហាត់រៀន នឹងទទួល នូវគុណលក្ខណៈទាំងអស់នៃគម្ពីក្បាច់គុន ZhenWu Tattoo រួមទាំងចំនួនទំព័រ ឧបសម្ព័ន្ធ ចំនួននៃក្បាច់គុន វិធីសាស្ត្រផ្លូវចិត្ត ការវាយប្រហារ និងជំនួយអនុភាពដល់តួអង្គជាដើម។
 • គម្ពីក្បាច់គុន ZhenWu Tattoo ពិតមាន 8 ស្រទាប់ នៃជំនាញ 7 ស្រទាប់ដំបូងនឹងត្រូវបានបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
 • ហើយ 1 ស្រទាប់ចុងក្រោយ នឹងត្រូវបានបើកនៅពេលក្រោយ ពេលការហ្វឹកហាត់ពីស្រទាប់ ទី 1 ដល់ ទី7 ទៅជាអណ្តាតភ្លើង និង អតិបរមានៃកម្រិត


អនុភាពនៃគម្ពី ZhenWu Tattoo | True Martial Arts ZhenWu Tattoo Books Attributes

【ការហ្វឹកហាត់ គម្ពី ZhenWu Tattoo | True Martial Treasure Book Cultivation】

 • កម្រិតនីមួយៗនៃជំនាញ True Martial Treasure Book ចាំបាច់ត្រូវបញ្ចប់ដើម្បីទទួលបានប្រសិទ្ធិភាពដែលត្រូវគ្នា។
 • ការហ្វឹកហាត់គម្ពី ZhenWu Tattoo គឺស្រដៀងនឹងគម្ពីធម្មតាដែរ។ តែការហ្វឹកហាត់នេះទាមទារការប្រើប្រាស់ពិន្ទុ M.Point ដែលអាចទទួលបានតាមរយៈ ទិញនៅក្នុងផ្សារ Jx2War Mall ហើយអាចប្រើប្រាស់នៅ​ Ginseng Fruit គ្រប់ប្រភេទ(x2, x4, x8) ដើម្បីបង្កើនល្បឿន នៃហ្វឹកហាត់។
 • ឥទ្ធិពល នៃកម្រិតនីមួយៗនៃ ZhenWu Tattoo មានជួរជាក់លាក់មួយ ប្រសិនបើអ្នកមិនពេញចិត្តនឹងឥទ្ធិពល នៃស្រទាប់ជាក់លាក់ណាមួយ អ្នកកម្សាន្ត អាចធ្វើការហ្វឹកហាត់ឡើងវិញ និងមិនចាំបាច់ផ្លាស់ប្តូរគម្ពីទៀតទេ។
 • នៅពេលការហ្វឹកហាត់ជាក់លាក់មួយ ប្រសិនបើអ្នកទទួលបាន ឥទ្ធិពល​ខ្ពស់ បន្ទាប់ពីការហ្វឹកហាត់គម្ពីនោះ អ្នកកម្សាន្ត នឹង ជំនួស ឥទ្ធិពល​មុន។ ហើយប្រសិនបើអ្នកទាបជាង ឥទ្ធិពល​មុន បន្ទាប់ពីការហ្វឹកហាត់ អ្នកកម្សាន្តនឹង មិនធ្លាក់ ឥទ្ធិពល​ទៅជាទាបវិញទេ
 • ពណ៌នៃរូបតំណាងសម្រាប់កម្រិតជំនាញនីមួយៗ នឹងប្រែប្រួល អាស្រ័យលើឥទ្ធិពល បន្ទាប់ពីហ្វឹកហាត់ ហើយរូបតំណាងឥទ្ធិពលអណ្តាតភ្លើងបង្ហាញថាជំនាញនៃស្រទាប់នេះត្រូវបានហ្វឹកហាត់រហូតដល់ឥទ្ធិពលអតិបរមា (ដូចបង្ហាញខាងក្រោម)

 • នៅពេលបណ្តុះឥទ្ធិពល នៃជំនាញមួយស្រទាប់ វាមិនមានឥទ្ធិពលលើឥទ្ធិពល នៃជំនាញស្រទាប់ផ្សេងទៀតទេ។


**Zhenwu Elixir

 • ប្រើ ZhenWu Elixir ដើម្បីទទួលបាន ប្រសិទ្ធភាព 1 ម៉ោង នៃការបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលហ្វឹកហាត់គម្ពី ZhenWu Tattoo
 • តម្លៃនៅក្នុងហាង Jx2War Mall: 19 Jpoints.


**True Martial Soul Stone

 • ប្រើ True Martial Soul Stone ដើម្បីទទួលបាន 500 M.points ដើម្បីហ្វឹកហាត់គម្ពី ZhenWu Tattoo
 • តម្លៃនៅក្នុងហាង Jx2War Mall: 149 Jpoints.


**Dazhen Martial Soul Stone

 • ប្រើ Dazhen Martial Soul Stone ដើម្បីទទួលបាន 1000 M.points ដើម្បីហ្វឹកហាត់គម្ពី ZhenWu Tattoo។
 • តម្លៃនៅក្នុងហាង Jx2War Mall: 289 Jpoints.True Martial Treasure ZhenWu Tattoo Book Cultivation


【ការផ្ទេរ ឥទ្ធិពល ZhenWu Tattoo ទៅកាន់គម្ពីថ្មី | True Martial Treasure Book Transfer】

【វិធី ដកយក ឥទ្ធិពល ZhenWu Tattoo | ZhenWu Tattoo Removal】

 • សាត្រាស្លឹករឹត ឥទ្ធិពលគម្ពី ZhenWu Tattoo ដែលបានហ្វឹកហាត់រួចរាល់ តួអង្គអាចធ្វើការផ្ទេរទៅកាន់ គម្ពីថ្មីបាន ដោយគ្រាន់តែ ធ្វើការ ចុច Mouse ខាងស្ដាំ ទៅលើ ZhenWu Notes ដែលអាចប្ដូរបានពីហាង របស់តួអង្គ Zhuo Tian Xing NPCs (ផែនទី XiangYang 178/189) រួចធ្វើការចុច លើ "Confirm" ដើម្បីធ្វើការ ខាបយក ឥទ្ធិពលគម្ពី ZhenWu Tattoo ចេញមកបាន
 • ហេតុដូច្នេះហើយ អ្នកកម្សាន្តដំបូងអាច ធ្វើការហ្វឹកហាត់ ZhenWu Tattoo ពិតប្រាកដដ៏ល្អបំផុតចូលទៅក្នុង គម្ពីបក្ស​របស់តួអង្គ ហើយអាចផ្ទេរឥទ្ធិពលគម្ពីទៅកាន់គម្ពីណាមួយផ្សេងទៀត ដែលអ្នកកម្សាន្តគិតថា ឥទ្ធិពលគម្ពីនោះល្អសម្រាប់តួអង្គរបស់អ្នកកម្សាន្ត។

【វិធី អនុវត្ត ZhenWu Tattoo ចូលទៅកាន់គម្ពីបក្សវិញ | Applyment ZhenWu Tattoo】

 • ដើម្បីធ្វើការអនុវត្ត ZhenWu Tattoo ចូលទៅកាន់គម្ពីបក្សថ្មីមួយផ្សេងទៀត នៅពេលដែលតួអង្គធ្វើការដកយកមកនូវ ឥទ្ធិពល ZhenWu Tattoo តួអង្គនិងទទួលបាន "សាត្រាស្លឹករឹត ឥទ្ធិពលគម្ពី(ZhenWu Tattoo Record)"។
 • តម្រូវអោយតួអង្គរបស់អ្នកកម្សាន្ត ហាត់រៀនគម្ពី ថ្មីនោះអោយបានចប់សព្វគ្រប់ ដល់់កំរិតចុងក្រោយ។
 • តម្រូវអោយតួអង្គរបស់អ្នកកម្សាន្ត មាននៅ Wordless Bible ឬបានធ្វើការអនុវត្ត នូវ ZhenWu Tattoo រួចរាល់។
 • ក្នុងការដាក់ អនុវត្តនូវ ZhenWu Tattoo ចូលទៅកាន់គម្ពីបក្សថ្មី តួអង្គត្រូវ ចុច Mouse ខាងស្ដាំ នៅលើ "សាត្រាស្លឹករឹត ឥទ្ធិពលគម្ពី(ZhenWu Tattoo Record)" ដែលបានដកយកមកនោះ រួចជ្រើសរើសយក​ "Confirm" ដើម្បីអនុវត្តជាការស្រេច។


===>>>
Justice xWar2 Official