ព្រឹត្តិការណ៍​ Dragon VIP 2 Gift Box ថ្មី!

2024-02-10 19:40

I. រយៈពេល នៃ ព្រឹត្តិការណ៍៖

 • បន្ទាប់ពីការ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព: Version : 2.0.3 
 • គិតចាប់ពី: ថ្ងៃទី 15 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​2024 រហូតដល់ ថ្ងៃទី 15 ខែមីនា ឆ្នាំ​2024 ម៉ោង 23 និង 59នាទី

 

II. ព័ត៌មានលម្អិត អំពី ព្រឹត្តិការណ៍៖

 • អ្នកកម្សាន្តអាចទិញទំនិញដែលហៅថា "Dragon VIP 2 Gift Box" ដែលមានតម្លៃ 499 Jpoints នៅក្នុង Jx2War Mall.

 

[គ្រឿងតុបតែងខាងក្រោយ រយះពេល 30 ថ្ងៃ]

[ឈុតក្រៅ​ Qiao LingLong ប្រើបានជារៀងរហូត]

 

 • តួអង្គនីមួយៗ អាចបើករង្វាន់ម្តង ក្នុងមួយថ្ងៃ.
 • តួអង្គរបស់អ្នក ត្រូវតែមានកម្រិតលើសពី Level 10 ហើយចូលបក្សរួចហើយដើម្បីបើក VIP Card បាន.
 • បន្ទាប់ពីបើក "Dragon VIP 2 Gift Box" ជាលើកដំបូងនឹងទទួលបាន "Dragon VIP 2" ហើយនិងរង្វាន់.
 • អ្នកអាចបើក ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ចំនួន 30ដង ជាប់ៗគ្នា
 • កាលបរិច្ឆេទសម្រាប់ "Dragon VIP 2" មានសុពលភាពត្រឹមតែ 60 ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ

III. ការប្រើប្រាស់ VIP Mount Card៖

អ្នកកម្សាន្តអាចធ្វើការ​យក VIP Mount Card ទៅប្ដូរជាមួយ NPC: Chrimson Amber ដែលមាននៅគ្រប់ទីក្រុងទាំងអស់។

 

[ហាងទំនិញប្ដូរយក សត្វជំនិះជារៀងរហូត]

ចំណាំ៖

 • VIP Card នេះអាចបើកបាន តែម្តងគត់ ក្នុងមួយថ្ងៃ ។
 • ដូច្នេះ​បើ​ទោះបីជា ​អ្នក​ទិញ ​លើស​ពី​1 ​ក៏​អាច​បើក​បាន​តែ​មួយ​ដែរ ។
 • សម្រាប់ សត្វជិះ(Mount) មិនអាចធ្វើការ Trade ទៅអ្នក​កម្សាន្តផ្សេង​ទៀតបានទេ ។
 • ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ខាងលើនេះ គឺមាននៅគ្រប់ Server ទាំងអស់ ។
 • Justice xWar2 សូមរក្សាសិទ្ធកែប្រែ រាល់កំណែ ឬ ការផ្លាស់ប្ដូរខាងលើក្នុងករណីចាំបាច់ ដោយមិនបានជម្រាបជូនអ្នកកម្សាន្តជាមុន ក្នុងករណីពិសេសណាមួយ។

* [Double Card]: នៅពេលដែលអ្នកមាន Double Card នៅក្នុងខ្លួន ហើយអ្នកកម្សាន្តរើសប្រអប់មួយ ពីព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារមេ ផ្សេងៗនោះ អ្នកនឹងទទួលបាន គុណនិង "x2" សម្រាប់របស់ដែលទទួលបាន (ឧទាហរណ៍ : នៅពេលអ្នកកម្សាន្តរើសប្រអប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ អ្នកនឹងទទួលបាន Gold Bag x1 ពេលអ្នកមាន Double Card នៅក្នុងខ្លួនវានឹងដក Double Card x1សន្លឹក អ្នកនឹងទទួលបាន Gold Bag x2).

 

Justice xWar2 Official