អនុភាព ឈុតសម្លៀកបំពាក់ Marshal ថ្មី “Sky Shine Marshal”

2024-01-13 20:39

អនុភាព ឈុតសម្លៀកបំពាក់ Marshal ថ្មី “Sky Shine Marshal”

អស់​រយៈពេល​ជាង​មួយ​រយ​ឆ្នាំ​មក​ហើយ ដែលព្រលឹងនាគខ្មៅបានឃុំទុកនៅក្នុង បំណែកផែនទីរាជ្ស។ នៅពេលដែលមេបីសាចភ្នំថុងធាន រៀបគំរោងតាមយក បំណែកផែនទីចុងក្រោយ ពី មេបក្សទាំង១០នៅក្នុងពិភពគុន នៅភាគខាងជើង ភ្នំ ឈីង នោះ ព្រលឹងនាគក៏បានងើប ហើយ  ធ្វើអោយគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើល។
នៅក្នុង ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព សម្រាប់ នគរ ថ្មី KINGDOMS DYNASTY Justice xWar2 បាននាំមកនូវឈុតសម្ភារៈថ្មីនេះ!

I. ដំណើរការនៃការផ្លាស់ប្ដូរឈុត Sky Shine Marshal ថ្មី

  • បន្ទាប់ពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព Version: 2.0.1 រួចមក ហាងទំំនិញរបស់ មហាសង្គ្រាម ស៊ុង និង លាវ ត្រូវបាន បន្ថែមនៅមុខងារផ្លាស់ប្ដូរឈុត Marshal ថ្មី

[ ហាងទំនិញ ឈុត Sky Shine Marshal ]

 

II. ដំណើរការនៃការផ្លាស់ប្ដូរឈុតបំបែកឈុតចាស់ដើម្បីទទួលបាន Tiger Amulet

ដើម្បីទទួលបាន នូវ Tiger Amulet អ្នកកម្សាន្តអាចបំបែក ឈុត Fierce Marshal ជាមួយ NPC: Weapon Dealer ដែលមាននៅតាមទីក្រុងបាន

 

 

[ SKY SHINE MARSHAL ]

 

ចំណាំ៖

  • Justice xWar2 សូមរក្សាសិទ្ធកែប្រែ រាល់កំណែ ឬ ការផ្លាស់ប្ដូរខាងលើក្នុងករណីចាំបាច់ ដោយមិនបានជម្រាបជូនអ្នកកម្សាន្តជាមុន ក្នុងករណីពិសេសណាមួយ។

Justice xWar2 Official