ព្រឹត្តិការណ៍ Max Festive Store (New!!)

2023-11-29 18:23

ព្រឹត្តិការណ៍ Max Festive Store

ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព Version 1.2.0 "Christmas's Eve" ថ្មី!

ដើម្បីឱ្យអ្នកកម្សាន្តទទួលបានបទពិសោធន៍ការលេងកម្សាន្ត សេវាកម្សាន្ត Justice xWar2 អោយកាន់តែប្រសើរឡើង
Justice xWar2 បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ទៅកាន់ Version 1.2.0 Christmas's Eve ថ្មី!

កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថ្ងៃទី 30 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2023 វេលាម៉ោង 1:00 ទាបភ្លឺ។

សូមរៀបចំ តួអង្គ ចាកចេញពី ហ្គេមជាមុនផងដែរ ដើម្បីជៀសវាងការបាត់បង់ផ្សេងៗ។

 

●●● ព្រឹត្តិការណ៍ Max Festive's Store ថ្មី 

រយះពេលព្រឹត្តិការណ៍៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី​ 30 ខែវិច្ឆិកា រហូតដល់ ថ្ងៃទី​ 30 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2023 វេលាម៉ោង 12យប់


NPC ព្រឹត្តិការណ៍៖​​ Max Festive's Emissary ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅ​តាមក្រុង BianJing 170/177ChengDu 221/222QuanZhou 177/185

អំពី ព្រឹត្តិការណ៍៖​​ NPC Max Festive's Emissary នឹងមានលក់នូវ សម្ភារៈបញ្ចុះតម្លៃជាច្រើន ដែលមានដូចខាងក្រោម៖

ចំណាំ៖

  • ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអំពីកំណែ Version: 1.2.0 ថ្មីនេះ នឹងមាននៅគ្រប់ Server ទាំងអស់។
  • សម្ភារៈដែលទិញក្នុងការ បញ្ចុះតម្លៃនេះ មិនអាចធ្វើការ Trade បាននោះទេ
  • Justice xWar2 សូមរក្សាសិទ្ធកែប្រែរាល់កំណែឬការផ្លាស់ប្ដូរខាងលើក្នុងករណីចាំបាច់ដោយមិនបានជម្រាបជូនអ្នកកម្សាន្តជាមុន ក្នុងករណីពិសេសណាមួយ។

 

Justice xWar2 Official