បក្ស ពិសប្រាំ-Five Poisons

2022-05-21 14:02

ថាមពលពិសខាងក្នុងមានរយៈចម្ងាយឆ្ងាយ ហើយវាអាចប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលពុលផ្សេងៗគ្នារាប់សិប ដើម្បីគ្រប់គ្រងការវាយប្រហារនិងការគ្រប់គ្រងពិសគ្រប់ប្រភេទ។

អាវុធ: កាំបិតភ្លោះ(5.P.W) / ក្រញ៉ាំពិស(5.P.P)


-Five Poisons Wickman- កាំបិតភ្លោះ(5.P.W):

-Five Poisons Parasite - ក្រញ៉ាំពិស(5.P.P):

សាសនាពិសពុលទាំងប្រាំ (ឬហៅថា សាសនាបរិសុទ្ធពិសទាំងប្រាំ ឬ បក្សពិសប្រាំ). គឺជាសាសនាអាថ៌កំបាំងមួយ។ សូម្បី​តែ​អ្នក​ពិភពគុណ​ជា​ច្រើន​ក៏​មិន​ដឹង​ថា​ បក្ស ពិសប្រាំ ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​របៀប​ណា​ដែរ។ សម្រាប់សិល្បៈក្បាច់គុន នៅវាលទំនាបកណ្តាល, បក្ស ពិសប្រាំ នឹងតែងតែជា និកាយអាថ៌កំបាំង បំផុត។


ពួក​គេ​ចេះ​បំបាំងខ្លួន​ឯង ហើយ​ជា​ទូទៅ​មិន​បាន​បោះ​ជើងចេញពី ​វាល​ទំនាប​កណ្តាល​ទេ ប៉ុន្តែ​ពេល​មានការញុះញង់​ឬក៏​សង្គ្រាម បក្ស ពិសប្រាំ នេះ​តែងតែលូកដៃ ក្នុងកាប់សម្លាប់ ផង​ដែរ ទើប​ក្លាយ​និកាយអាថ៌កំបាំង បំផុត ​ដែល​អ្នក​ចេះ​ក្បាច់​គុន​ស្ទាក់​ស្ទើរ​ មិនអាចយកឈ្នះបានឡើយ។ សិល្ប៍ និង ក្បាច់គុណបក្ស ពិសប្រាំ រួមបញ្ចូលគ្នានូវ យុទ្ធសិល្ប៍ប្រើប្រាស់សាកសព, សារធាតុពុលទាំងប្រាំ(សត្វពីងពាង សត្វក្អែប សត្វពស់ សត្វខ្យាដំរៃ នឹង សត្វគីងគក់ពិស) និងចុងក្រោយគឺ ការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិត។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់ថ្នាំពុល និង សត្វល្អិត ដ៏អាថ៌កំបាំង អាចវាយលុកសត្រូវបានគ្រប់ប្រភេទដែលមានជាតិពុល និងពិសខ្លាំង ប្រើបច្ចេកទេស ពិសសត្វល្អិត ដើម្បីព្យាបាលរបួស និង ពន្យារអាយុជីវិត ព្រមទាំងអាចកំចាត់សត្វល្អិតមានជាតិពុលចំនួន 5 ប្រភេទគឺ៖ សត្វពីងពាង សត្វក្អែប សត្វពស់ សត្វខ្យាដំរៃ នឹង សត្វគីងគក់ពិស


បក្ស ពិសប្រាំ ទទួល​ ​សិស្ស​ទាំង២ភេទ។