បក្ស គ្រួសារត្រកូលយ៉ាង-Yang Clan

2022-05-21 14:01

ការប្រយុទ្ធដោយជំនាញវាយប្រហារខាងក្រៅ ការប្រយុទ្ធភ្លាមៗតែមួយគត់ ងាយស្រួលក្នុងការប្រយុទ្ធ និង ដកថយ ខណៈពេលដែលប្តូររវាងការវាយលុក និងការការពារ។

អាវុធ: លំពែង(Y.C.R) / ធ្នូ(Y.C.A)


-Yang Clan Rider - លំពែង(Y.C.R):

-Yang Clan Archer - ធ្នូ(Y.C.A):

ធាន សុីហ្វូរ គឺជាកងទ័ពកំពូលនៃរាជវង្សថាង ទទួលបន្ទុកកិច្ចការការពារ ទន្លេ និង បឹងនៅរាជធានី។ គ្រួសារ ធាន សុីហ្វូរ គឺជាអំបូរដែល ស្មោះត្រង់និងប្រទេសជាតិ និង ព្រះមហាក្សត្រនៃរាជវង្សថាង។ ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវ ជំនឿ និង គោរពលើ រាជវង្ស ថាង តែប៉ុណ្ណោះ។


ដើម្បីរក្សាបាននូវស្ថេរភាពនៃរាជវង្សថាង គេសុខចិត្តជួបព្រះដើម្បីសម្លាប់ព្រះ និង ព្រះពុទ្ធដើម្បីសម្លាប់ព្រះពុទ្ធ ទោះបីត្រូវជាប់ក្នុងមហន្តរាយបែបណាក៏ដោយ។ មិនដូចនិកាយផ្សេងទៀតទេ សិល្បៈក្បាច់គុនរបស់ ធាន សុីហ្វូរ មិនដែលសង្កត់ធ្ងន់លើចលនា ឬគោលការណ៍ទេ។ បាច់គុនរបស់ ធាន សុីហ្វូរ ជារឿយៗវិវត្តន៍ដោយផ្ទាល់ពីការប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមជាមួយនិងសត្រូវ។ វា​គឺ​ជា​ការ​អនុវត្ត​ជាក់ស្តែង​បំផុត ហើយ​ចលនា​របស់​វា​គឺ​ជា​ការ​កាប់សម្លាប់។ មិនមានអ្វីប្លែកទេ, រួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយការបង្កើតអក្សរផ្ចង់យោធាដ៏ពិសេសរបស់ ធាន សុីហ្វូរ និង ការប្រយុទ្ធប្រើប្រាស់ជាមួយសេះ វាអាចឈានទៅមុខ និងដកថយដោយសេរី ជាមួយនឹងថាមពលដ៏អស្ចារ្យ និងការត្រួតត្រាដែលមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមបាន។


បក្ស គ្រួសារត្រកូលយ៉ាង ទទួល​ ​សិស្ស​ទាំង២ភេទ។