បក្ស អ៊ូ តាំង-Wudang

2022-05-21 13:59

ជាមួយ នឹង កម្លាំងធាតុឈិ ដើម្បីគ្រប់គ្រងដាវ ដាវ និង កម្លាំងធាតុឈិ ត្រូវបានបង្រួបបង្រួម ហើយ កម្លាំងធាតុឈិ នៃធាតុទាំងប្រាំត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទៅជាដាវ។ វាមិនអាចបំផ្លាញបាន ហើយប្រែប្រួលគ្រប់ពេល។

អាវុធ: ដាវវែង(W.S) / ជក់សិល្ប៍(W.B)


-Wudang Sword - ដាវវែង(W.S):

-Wudang Brush - ជក់សិល្ប៍(W.B):

ទោះបីជាមិនមែនជាម្ចាស់ ទឹកដីភ្នំព្រិលនៃអេវ៉ា នៃជើងភ្នំ បក្ស អ៊ូ តាំង បច្ចុប្បន្នក៏ដោយ, ព្រឹទ្ធាចារចាស់ជី ហេ គ្រាន់តែជាអ្នកគ្រប់គ្រង ជំនាន់ទី២ ប៉ុណ្ណោះ នៃឈ្មោះ បក្ស អ៊ូ តាំង គឺ មិនត្រូវបានស្គាល់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា ហើយហេតុផល ដែលគេស្គាល់គាត់ភាគច្រើន គឺមកពី សន្និសីទដាវ ដ៏ល្បីល្បាញ ដែលបង្កើតឡើងដោយគាត់។


ចាប់តាំងពីការបង្កើត បក្ស អ៊ូ តាំង មក ចាង ជៀន បានធ្វើសកម្មភាពប្រកបដោយហេតុផល និង ត្រឹមត្រូវ ហើយមានវីរបុរសល្បីៗជាច្រើននៅក្នុង ស័ង ជៀន(តំបន់អ្នកពិភពគុន) ។ ក្នុងសម័យ ធាន ប៉ាវ គ្រួសារ អ៊ូ តាំង(ឈ្មោះដើមគ្រួសារ) រួមជាមួយនឹងគ្រួសារ សម័ន្ធថាង នៅក្រុង ស៊ូ ចុង គ្រួសារ លីវ ប៉ា តៅ និង គ្រួសារ ត្រកូល យ៉ាង ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាគ្រួសារ ដ៏អស្ចារ្យទាំងបួន។ ក្បាច់គុន បក្ស អ៊ូ តាំង គឺ​មាន​អត្ថន័យ​ល្អ​បំផុត​នៃ​ដាវ។ សិស្ស បក្ស អ៊ូ តាំង ត្រូវបានបំពាក់ដោយដាវពីរ ស្រាល និង ធ្ងន់។ វា​ធំ​ដូច​វា​ច្របូកច្របល់ ហើយ​វា​ស្រាល​ដូច​ធ្ងន់ ធ្វើ​ឱ្យ​គូប្រកួត​ច្របូកច្របល់​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ដាវ​ដ៏នៃការគិតដ៏​ជ្រៅ ហើយ​មិន​អាច​ដោះស្រាយ​បាន​។ ដាវ​មាន​គែម​មុត​ស្រួច ប៉ុន្តែ​មិន​បង្ហាញ​រូបរាង​ឡើយ ។ គេតែងទន្ទេញឃ្លា១ថា " បេះដូងគឺជាដាវ ដែលជាដាវលាក់កំបាំងដ៏សាកសិទ្ធ "។


បក្ស អ៊ូ តាំង ទទួល​ ​សិស្ស​ទាំង២ភេទ។