បក្ស មុីង-Ming

2022-05-21 14:04

ជាមួយនឹងការប្រយុទ្ធគ្នា បក្សមុីង អាចលាក់ខ្លួន ហើយមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រង និងប្រតិកម្មខ្លាំងបន្ទាប់ពីបង្ហាញខ្លួនវិញ។

អាវុធ: កាំបិត(M.S) / ជក់សិល្ប៍(M.B) / ក្រញ៉ាំ(M.C)


-Ming Saber - កាំបិត(M.S):

-Ming Brush - ជក់សិល្ប៍(M.B):

-Ming Claw - ក្រញ៉ាំ(M.C):

កុលសម្ព័ន្ធបក្សមុីង ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ ហ្វាង ឡា. គាត់បានគ្រប់គ្រងបានល្អ និង ធ្វើឱ្យការគោរពរបស់បក្សមុីងបន្តរីកចម្រើន។ ទោះ​បី​ជា​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ បើ​ខ្លាំង​ក៏​ថយ​ចុះ​វិញ ហើយ​ពេល​រីក​ចម្រើន​ក៏​ធ្លាក់​ចុះ។ ថាង ស័នចុង ខឹង​ខ្លាំង​ណាស់​ព្រោះ​គេ​ចូល​ទៅ​ក្នុង​រាជវាំង​ដើម្បីនិង​បង្ខំ​ឱ្យ​មាន​ការ​បះបោរ ហើយ​បាន​បញ្ជា​ឱ្យ​លុប​បំបាត់​ លទ្ធិកុលសម្ព័ន្ធបក្សមុីង ទាំងមូល។

បន្ទាប់ពីការវាយប្រហារ លទ្ធិកុលសម្ព័ន្ធបក្សមុីង បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសភាពច្របូកច្របល់ ហើយ ហ្វាង ឡា បានដឹកនាំអ្នកដើរតាមគាត់មួយចំនួនទៅកាន់តំបន់ភាគខាងលិច។ នៅពេលដែលក្បាច់គុន បក្ស មុីង ប្រើប្រាស់ថាមពលនៃព្រះអាទិត្យ និង ព្រះច័ន្ទ ពួកគេអាចវាយប្រហារយ៉ាងសាហាវពីកន្លែងដែលសត្រូវនឹកស្មានមិនដល់ ជារឿយៗធ្វើអោយសត្រូវមានភាពច្របូកច្របល់ ការវាយប្រហារបរាជ័យ ហើយមិនអាចទប់ស្កាត់បាន។ ជំនឿដ៏ម៉ឺងម៉ាត់អាចឱ្យអ្នកជឿបក្ស មុីង ត្រូវគោរពនិងការពារដោយ លទ្ធិកុលសម្ព័ន្ធ មុីងជុន និង ចាប់កំណើតវិញក្នុងពិភពគុន ហើយមានទម្រង់ដ៏អស្ចារ្យ។ ទោះបីជាពួកគេត្រូវបានវាយប្រហារពួកគេក៏អាចទទួលបានភាពរឹងមាំថ្មីពីសត្រូវផងដែរ។


បក្ស មុីង​ ទទួល​ ​សិស្ស​ទាំង២ភេទ។