បក្ស ឃុនលុន-Kunlun

2022-05-21 14:03

នៅក្នុងវាយប្រហារ ជិត និង ឆ្ងាយ ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃ ធាតុ តែងតែអាចគៀបសង្កត់គូប្រជែង។

អាវុធ: ដាវវែង(K.M) / ដាវវែង & ដាវវេទមន្ត(K.S.S)


-Kunlun Sky Master - អាវុធ: ដាវវែង(K.M):

-Kunlun Sword Senior - ដាវវែង & ដាវវេទមន្ត(K.S.S):

នៅឆ្នាំទីបួននៃឆាងអាន (គ.ស ៧០៤), ដោយមានការគាំទ្រពីតុលាការអធិរាជ លីវ តុងបុីង បានបង្កើតប្រាសាទ ឈុន យ៉ាង នៅលើ ភ្នំហួរសាន ក្នុង តំបន់​សុីយុីវ ។ បន្ទាប់ពី ស័នចុង បានឡើងសោយរាជ្យ ឈុន យ៉ាង បានអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀត។ ប្រមុខ ឈុន យ៉ាង បច្ចុប្បន្នគឺ លី វ៉ាងសីង ហើយគាត់និងសិស្សបួននាក់ផ្សេងទៀតបានទទួលដោយ លីវ តុងបុីង(តុលាការអធិរាជ), សិស្សមានដូចជា ជូ​ ហ្វេងមុីង, សាំងគាន់ ប៊ូយិ, យិ រី និង ឈិ​ ជិន ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា "កូនប្រុសទាំងប្រាំរបស់ ឈុន យ៉ាង" ។

ក្បាច់គុនរបស់ ឈុន យ៉ាង រួមបញ្ចូលអត្ថន័យពិតនៃសាសនាតាវ ហើយវិធីសាស្រ្តទាំងអស់គឺគ្រប់គ្រងធម្មជាតិ។ វាមិនត្រឹមតែអាចដំណើរការកម្លាំងខាងក្នុងជីពចររបស់ខ្លួនតាមការចង់បានប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កើតនូវ ទំហំ ថៃជី ដែលអាចវាយប្រហារ និងការពារបានក្នុងពេលតែមួយ ហើយឈានទៅមុខ និងដកថយដោយសេរី។ ពួកគេតែងតែនិយាយថា " សូមឲ្យសត្រូវដែលរឹងមាំ ក្លាយជាសត្រូវខ្សោយ សូមឲ្យធម្មជាតិជុំវិញដើរតាមគន្លង ហើយមកស្ដាប់បង្គាប់ការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការតវ៉ារបស់ពួកគេ "


បក្ស ឃុនលុន​ ទទួល​តែ​សិស្ស​ប្រុស​ៗ តែ​ប៉ុណ្ណោះ។